вторник, 4 октомври 2016 г.

хиените в гората


дяволът пратил
хиените в гората
никое животно не се изплашило
те не могат да ловуват - мислели си
те са мършояди
чакат да откраднат готов труп
и да се наплюскат с чуждата плячка

грозни кучета - казвали

една сутрин дошли хиените
разкъсали ги подред
щом хванели някого започвали
да го ядат откъм краката
корема
гръбнака
не го удушавали
всяка жертва умирала
с половин тяло

после като се наяли
всяка хиена си харесала труп
и се наместила вътре
заспала на топло в него

совата видяла това и
никога вече не посмяла
да подцени дявола
да пренебрегне грозното
да се преструва че
гората принадлежи само на
добрите