събота, 16 март 2019 г.

часовникът бучи в далечината
змията си забива зъбите в стената
в кожата на тази бяла ябълка
с устните на някаква лъвица
тънка вяла фигура във мрака
чака гост от далечната планета
на болести и гръмък смях
грях увит в сламено палто
а то е само малко насекомо
дошло да види кой го трови
с препарат против вредители
зрителите на тази необичайна пиеса
са зад една тежка червена завеса
и чакат оркестърът да засвири
после да излязат всички артисти
и заедно да станат свиделети на техния пърформанс
да ги аплодират и да ги псуват
да си избършат задника с пиесата им
но никога да не споменават
за змията в чинията
отровената супа с кости от страх и нерешителност
съмнително всеки поглежда в своята чиния
а ония които се съсипват пред тях
на сцената горе
стават за смях
и всеки гледа на всеки като сценичен артист
а на себе си
като публика

следва нов акт
сляпо тяло в кутия
засипано с пръст
поредния зрител
напуска собствената си сцена

Няма коментари:

Публикуване на коментар